Kan en miljøversting bli bærekraftig?

Det er ingen hemmelighet at flybransjen er noe av det mest forurensende vi har. I 2018 fremla Universitetet i Oslo frem en rapport basert på forskning og spørreundersøkelser fra deres studenter og ansatte. Tallene var klokkeklare. 31,2 % av klimautslippene kom fra sekkeposten «Reise og transport», imens flyreiser alene sto for 20,5 % av universitetets samlede utslipp. Dette tilsvarer 13 956 tonn CO2-ekvivalenter.

Disse tallene gjelder kun for Universitetet i Oslo, så hva med nordmenn generelt eller hele verden? I dette innlegget kommer jeg til å gå i dybden inn i flyselskapet SAS og hva de gjør for å bli mer bærekraftige.

Bilde hentet fra SAS.no

På vei mot en bærekraftig reise

Også SAS er klar over at vi står foran store felles utfordringer når det gjelder den store klima- og miljøpåvirkningen. De skriver at de tar sin del av ansvaret og arbeider for at vi også i fremtiden kan reise, møtes og oppleve nye kulturer. Hver del av SAS blir preget av arbeidet for et mer bærekraftig reiseliv. Fra jakten på innovative, tekniske løsninger, til de små viktige forbedringene i hverdagen. De har startet med en rekke ulike prosjekter og initiativer for å gjøre deres reiser mer bærekraftige. Under finner du informasjon om noen av dem.

«Your reason to travel is our reason to fly more sustainably»

– SAS

Bærekraftig matemballasje om bord

SAS har erstattet tradisjonell engangsplast med en FSC-godkjent papirvariant som har et plastbelegg og et plastlokk laget av økologisk plantebasert plast. Bestikksettet, som er innpakket i en papirserviett laget av resirkulert materiale, er tilpasset hvert måltid for å minimere bruken av ressurser. Det betyr at hver type bestikk kun tilbys hvis det er behov for det. Bestikket er laget av plantebaserte plast.

Reisende kan kjøpe biodrivstoff

Siden juni 2019 har SAS tilbudt sine reisende å betale for en blokk med biodrivstoff som dekker 20 minutters av flyturen med biodrivstoff for den enkelte passasjer. De skriver at de kan redusere opptil 80 % av CO2 utslippet dersom man gjør dette, sammenlignet med fossilt brensel. Å kjøpe biodrivstoff er mulig når du bestiller billetter, eller når som helst før avreise. Prisen er satt til 100 NOK per blokk og de mener at dette er en enkel og billig måte å redusere utslipp på. Mengden biodrivstoff den reisende kjøper vil ikke bli brukt til den aktuelle flyturen, men heller til å erstatte fossilt brensel med tilsvarende mengde i SAS’ virksomhet. SAS tjener ikke noe på dette tilbudet.

Nye, mer effektive fly

SAS foretar store investeringer i nye fly. Det betyr mer behagelige reiser, men først og fremst reduserer det klimapåvirkende utslipp betydelig, ifølge SAS. I de nærmeste årene innfører de gradvis nye fly, som gir de en flyflåte bestående av moderne og drivstoffeffektive fly. Deres nye Airbus A320neo og A321neo LR (Long Range) bruker 15-18 % mindre drivstoff sammenlignet med modellene de erstatter. Deres nye storfly A350 fra samme leverandør vil spare opptil 30 % drivstoff sammenlignet med den gamle modellen A340. Dette betyr at CO2-utslippene blir tilsvarende redusert og at øvrige klimapåvirkende utslipp også reduseres. En annen fordel er også at støyen blir mindre. I tillegg har de en strategi for å oppgradere motorer, inventar osv. i løpet av flyets levetid. De har byttet ut innredningen i mange fly og redusert vekten med et par hundre kilo. Et lettere fly bruker mindre drivstoff og forurenser derfor mindre.

SAS og Airbus utvikler elfly sammen

I 2019 tok SAS og Airbus et historisk skritt ved å starte et samarbeid om produksjon av el- og hybridteknikk for kommersielle fly. SAS støtter fra før flere prosjekter for å utvikle elfly. De fleste av disse konseptene baserer seg på fly med 1-2 timers rekkevidde og en kapasitet på 15-20 passasjerer. Formålet med forskningsprosjektet sammen med Airbus er å arbeide for å få økt kunnskap om mulighetene og utfordringene omkring å innføre hybrid- og elfly for storskala, kommersiell bruk. Dette vil innebære en revolusjon for utviklingen av mer bærekraftig, kommersiell flytrafikk. Et elfly krever en helt ny infrastruktur, med blant annet nye løsninger for strømforsyning og lading på flyplassene. For å sikre tilgangen på strøm fra fornybare kilder er ambisjonen også å involvere et eller flere energiselskaper i samarbeidet. Dette er kanskje det mest spennende prosjektet de har, etter min mening.

Tørrvask

SAS mener at det er viktig å holde flyene rene, men ikke på bekostning av miljøet. Derfor har de innført en helt ny og bærekraftig måte å vaske flåten på. Tidligere kunne man bruke opptil 13.000 liter av vann for å vaske et A330 fly, men med tørrvask kan de bruker så lite som 60 liter vann. De skriver også at ikke bare er det estetisk tilfredsstillende med et rent fly, men også et bærekraftsaspekt. Et rent fly har lavere luftmotstand og bruker derfor mindre drivstoff. De har også lagt til et spesielt rengjøringsmiddel som er biologisk nedbrytbart til 96 %, og gir en overflate som holder seg ren lenger enn med tradisjonelle vaskemetoder.

Bilde hentet fra SAS.no

Konklusjon

Jeg synes at SAS kommer med mange fine tiltak her og det er fint at de prøver å bidra til en grønnere fremtid, som mange andre også gjør. Jeg har tro på at biodrivstoff eller elfly skal bli løsningen innenfor flybransjen på de utfordringene vi står ovenfor. SAS skriver at biodrivstoff koster fire ganger mer enn vanlig drivstoff. En stor fordel med biodrivstoff er at det kan blandes direkte inn i fossilt flydrivstoff og ikke krever tilpasninger verken i flymotorer eller distribusjonssystem. At det kan tankes rett på de flyene som allerede finnes er viktig for at biodrivstoffet skal kunne tas i bruk i stor skala på kort sikt. Foreløpig er innblandingen begrenset til maksimalt 50%.

Jeg synes det kanskje er litt småfrekt å dytte dette over på de reisende i form av å tilby hver enkelt å kjøpe en blokk av biodrivstoff. Jeg mener at dette ikke er passasjerens ansvar, men heller SAS sitt for å komme med bærekraftige og innovative løsninger. Uansett, flytrafikk er ganske essensielt for mange av oss og det gir oss mulighet til å oppleve verden, se nye kulturer og besøke steder vi ikke har besøkt for. Selv om det er noe av det mest forurensede vi har, så mener jeg det fremdeles er viktig å beholde, men at de jobber hardt for å utvikle nye bærekraftige løsninger slik at vi kan reise på en mer miljøvennlig måte.

Kilder:

SAS.no. Bærekraft. https://www.sas.no/barekraft/

Svarstad, Jørgen. 2019. «Klimaregnskapet er klart. Flyreiser forurenser mer enn noe annet ved UiO.» https://www.forskerforum.no/klimaregnskapet-er-klart-flyreiser-forurenser-mer-enn-noe-annet-ved-uio/

Christensen, Arnfinn. 2017. «Luftfart – fra miljøversting til klimakonge». https://forskning.no/miljoteknologi-ny-samferdsel/luftfart–fra-miljoversting-til-klimakonge/326341

Miljødirektoratet. «Tabell for omregning til CO2-ekvivalenter» https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabell-for-omregning-av-co2-ekvivalenter/

Avinor. Biojetfuel. https://avinor.no/konsern/klima/biojetfuel/biodrivstoff

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *